Organisatie - opstellingen

Helderheid op onderstromen

Een organisatieopstelling geeft inzicht in verborgen dynamieken in de organisatie. Ze kan ingezet worden om helderheid te krijgen op wat er schreeuwt om aandacht, wat er tegenwerkt, om inzicht te krijgen in nieuwe mogelijkheden, in sterke en zwakke plekken, in organisatietrauma’s, groeipotentieel, werkcontext, interferentie tussen werk en privé, scenario’s voor toekomstige bedrijfsstrategieën te evalueren, …   

Systemisch kijken naar je organisatie doe je als aanvulling op je organisatiekundige blik. Het biedt gelegenheid om verder te komen dan de logische taakgerichte inzichten. Vaak maakt een eenvoudige systemische interventie in een organisatieopstelling een wereld van verschil in het dagelijks leven in de organisatie.  

Een organisatie-opstelling brengt evolutie bij vragen als: 

  • Wat werkt er tegen? 
  • Wat is er nodig? 
  • Wat ontbreekt? 
  • Wat wordt er niet gezien? 
  • Wat vraagt om aandacht? …

Voorbeelden:

 Na de managementswissel werkten dezelfde processen nog maar half zo snel. In een organisatieopstelling werd duidelijk dat het in de motivatie van de werknemers, belangrijk was om in de nieuwe directie, de missie van de oprichters te blijven eren. Sinds dat terug een plek krijgt, werken de interventies van het nieuwe management wel, en bloeit de organisatie meer op dan ooit tevoren.”

“Toen ik inzag dat ik mijn gemis aan vaderfiguur projecteerde op mijn baas, kwam er een opluchting. De relatie met mijn baas werd bevrijd van de frustratie en groeide door tot een efficiënte en aangename werkrelatie.”

“Het lukte me maar niet om het bedrijf in een nieuwe richting te krijgen. Een organisatieopstelling nam de relatie met mijn vorige bedrijfspartner onder de loep. Er kwam ruimte om zijn inbreng te eren en er afscheid van te nemen. Sindsdien heb ik veel meer het gevoel zelf het stuur van het bedrijf in handen te hebben.”

“Onze zaak zijn we opgestart vol passie om iets nieuw in de wereld te zetten, maar we raken uitgeblust in praktische overhead zonder ons op onze core business te kunnen focussen. Een organisatieopstelling bracht helderheid in de voorwaarden die we moeten stellen bij het uitbesteden van taken om de  missie van ons bedrijf te blijven eren. De energie die mijn bedrijfspartner en ik nu vroeger staken in ‘alles recht houden’ kwam vrij beschikbaar voor andere dingen. Nu sturen we onze zaak met meer vrijheid en voldoening .”

“Een product-markt-opstelling verduidelijkte me welk publiek interesse heeft in wat ik wil aanbieden aan mijn klanten. Ik leerde mijn publiciteitsacties specifieker op dat publiek te richten en kreeg veel meer succes.”

” Een scenario-opstelling spaarde ons bedrijf 2 jaar tijd doordat we met het management beter de gevolgen konden inschatten van een voorliggend idee. We zagen in dat bijkomende maatregelen nodig waren en kwamen vooruit zonder schade aan het vertrouwen van de werknemers.”

Voor wie?

 

Voor wie actief is in het sturen, dragen, trekken van een organisatie/bedrijf/project/…

Als CEO, leider, bezieler, bestuurder, invloedhebbende, projectleider, initiatiefnemer, ideeënvader of -moeder, …

We kijken naar het gebied waar je vraag zich situeert. Belangrijk is dat je het mandaat hebt om vanuit jouw vraag de organisatie te benaderen.

Bij twijfel, neem even contact, dan klaren we samen uit wat kan.

 

Organisatie-opstellingen worden op maat georganiseerd. Na een voorafgaand gesprek. In overleg bekijken we wat er nodig is.

Neem contact voor een gratis vrijblijvende offerte.

Interesse? Vragen? Neem contact.