Familie-opstellingen

Verbinding met je wortels. Bevrijd je krachten.

Familie-opstelling – op aanvraag

Thema naar eigen aanvoelen:

waar wens je inzicht in / wat wil je leren ?

Wanneer:  maandag- woensdag, of vrijdagavond, af te spreken

Begeleiding: Katrien Verwimp

Waar: MomentÔ, Plein 2, 2290 Vorselaar

Wat: Familieopstelling. 

Je kan deelnemen als vraagsteller, representant of als toeschouwer. Dit geeft gelegenheid om diep in te voelen in aspecten van het opgestelde thema. 

Inschrijven: via onderstaand formulier

Welkom!

Maak helder
wat onzichtbaar altijd leiding neemt
Laat je raken 
door wat resoneert met jouw zoektocht
Verwonder je
over kansen van groei
voor jezelf en de wereld rondom je
In zachtheid
want zachtheid mag

Waarom familie-opstellingen?

Als vraagsteller

Wil je oude patronen ontgroeien? En werkt het niet om ze louter ‘weg te wensen’?

Patronen die zich in je leven herhalen, staan vaak in verbinding met de onderlinge verhoudingen in je familie van herkomst. Die hebben vaak onbewust een grote invloed op de keuzes die je maakt in je leven.

Familie-opstellingen geven inzicht in de aanleiding tot verstrikkingen waarin je mogelijks vastloopt. Ze laten licht schijnen op de grotere context van het familiesysteem waarmee je verbonden bent. Ze verbinden je op diep niveau met de kern van de kwestie. En onthullen een pad naar transformatie. Een weg om je vrij te maken van oude belemmeringen, in eerbied en verbinding met je wortels.

Centraal staat je vraag. Je vraag tot groei. In de opstelling ontstaat van daaruit ruimte voor een nieuwe beweging in je leven.

Als Representant

Ook als je zelf geen vraag inbrengt, kunnen familieopstellingen je leven verrijken. Je krijgt de vrijblijvende gelegenheid om mee te voelen in het systeem van de vraagsteller. Vaak verwonder je je hoezeer jouw eigen zoektocht resoneert met de plek waarvoor de opstelling je uitnodigt.

Je wordt meegenomen in de helende beweging die in de opstelling ontstaat. Dit biedt inspiratie voor je eigen groeiproces.

Kennismaken met familieopstellingen? Welkom als representant! 

Deelnemen aan een familieopstelling als representant is een ideale manier om kennis te maken met deze werkvorm. Hier ben je vrij in de mate waarin je actief deelneemt aan het gebeuren.

In een vaste groep proeven van familieopstellingen?

Ook in de Groeigroep werken we met opstellingen, vanuit dromen, familieachtergronden, levensvragen en dagelijks leven. Er is ook ruimte om hier een familieopstelling te vragen.

Eigen Familieopstelling: op aanvraag

Wil je graag een hele avond reserveren voor een familieopstelling die aansluit op jouw vraag, neem dan even contact op en dan bespreken we de aanpak

In een vrijblijvend voorafgaand gesprek verhelderen we je vraag. Hoe specifieker je vraag, hoe krachtiger de werking van de opstelling.  Vervolgens zoeken we een goed moment en locatie voor de opstelling en nodigen we representanten uit.

De deelnameprijs voor vraagsteller met unieke opstelling bedraagt €120.

Voorbeeld thema’s

Thema’s die basis waren voor familie-opstellingen in het verleden, zijn o.a:

  • Ruimte voor mijn authentieke kracht
  • Ik wil genezen van mijn behoefte om me te verbergen
  • Hoe bewaak ik mijn grenzen?
  • Overgave aan mijn zachte kracht
  • Mijn droefheid en mijn levenskracht
  • Hoe voed ik mijn zachte vrouwelijke stevigheid?

 

Een oprechte zoektocht naar groei

is een gezond vertrekpunt voor een opstelling. Daarmee geef je je eigen ‘systeem’ een opening
een groeikans.

Dat wat vast zit in het ‘systeem’ waarin je leeft
bevat een sleutel
voor dat wat vast zit binnen in je
en vice versa.

Open zijn

In een opstelling bepaalt de vraagsteller in samenspraak met de begeleiding
welke rollen uit je leven worden opgesteld.
We laten deze rollen vertegenwoordigen door representanten.
Als vraagsteller kies je uit de deelnemers
wie je als representant zou wensen
voor iedere ‘rol’ van de opstelling,
en je zet deze neer in het ‘veld’.
Daarna laat je los, laat je ontstaan
wat er verder ontstaat in de opstelling.

Verrijking

Als deelnemer heb je het volle recht om ja of nee te zeggen
wanneer je wordt uitgenodigd voor het opnemen van een rol.
Als representant voor een rol in het systeem
stel je je beschikbaar om in te voelen in die rol.
Een verrijking voor je gevoelservaringen tot dan toe.
Een bijdrage van jouw kwaliteiten
aan degene die reeds aanwezig zijn in het opgestelde veld.

 Ontvang met je lijf
een openende beweging
die je hoofd niet kon bedenken.

Geschenk

Op het einde van de opstelling
geven representanten hun rol terug aan de vraagsteller.
Deze krijgt meer voeling
met de mogelijkheden van zijn/haar situatie.
Aangeraakt door wat ergens resoneert met hun eigen systeem,
gaan ook representanten verrijkt naar huis.

Interesse? Vragen? Neem contact.

Wat zeggen deelnemers over familieopstellingen?

De opstelling, die ik onder leiderschap van Katrien en met de begeleiding van dierbare vrienden en ook onbekenden als representanten heb mogen meemaken, heeft heel veel betekend in mijn groeiproces. Niet alleen kon ik op het moment zelf bewust worden van wat speelt bij mijn kinderen en in onze systemiek en dynamiek, ook kreeg ik een paar maanden later, in de loop van mijn verdere ontwikkeling, een verhelderende gedachte. In de opstelling had ik gezien dat mijn personage steeds omdraaide naar de vorige generaties, dat het ook in een kruiphouding was naar het verleden toe. Ik heb diep kunnen begrijpen dat ik tegenover mijn clan van herkomst een rechtvaardigende houding had, alsof ik (hen iets) schuldig was. Ik heb ook met dit inzicht besloten om mij nu bewust « om te draaien » naar het realiseren van mijn Missie, en naar de volgende generaties. Het loskomen van die verstikkende onbewuste loyauteit heeft mijn pad opengemaakt en mijn belemmeringen overbrugd om op dit moment autonoom een zaakje te starten waar autonomie, verbinding en liefde centraal staan. Ik denk dat het anders nooit had mogen zijn, het zaakje en/of ik. 

Muriel Marcovici Evens,www.authenthink.com

Schrijf je in :