Methodieken

Een bedding,

om te Worden wie je bént

Het werk van HeeleMaal Mens steunt vooral op 3 peilers:

Opstellingen en Systemische Coaching

Eer je plek in het grotere geheel.

Droomanalyse

Eer de richtingsaanwijzers uit je onderbewuste.

Evolutiecoaching

Eer je mogelijkheden en grenzen. Transformeer naar een grotere versie van jezelf.

Woordje uitleg:

Opstellingen

Opstellingen geven inzicht in de aanleiding tot verstrikkingen waarin je mogelijks vastloopt.

Ze verbinden je op diep niveau met de kern van de kwestie. Ze onthullen eveneens een pad naar transformatie.

Een weg om je vrij te maken van oude belemmeringen, in eerbied en verbinding met je wortels.
Centraal staat je vraag. Je vraag tot groei. Deze vraag kadert in een groter geheel, waar jij deel van uitmaakt.

Afhankelijk van je vraag, wordt gekeken welk achterliggend systeem hiervoor kan worden opgesteld. Hierbij komen we vaak uit bij familieopstellingen. Onze familie-achtergrond heeft immers een grote invloed op ons leven, zowel op bewust als op onbewust niveau. Echter ook andere systemen kunnen worden opgesteld.
Veel gebruikte werkvormen zijn: FamilieopstellingenDroomopstellingenOrganisatieopstellingen

Systemische Coaching

  Systemische coaching is geen ‘behandeling’. Het is een krachtig bewustwordingsproces.

  De manier van kijken die in opstellingen wordt gebruikt, werpt ook zonder effectieve opstellingen vruchten af. Beide vallen onder de noemer ‘systemisch werk’.

  Systemische coaching kijkt naar patronen. In je leven, je familie, je organisatie, … Waar een rode draad zichtbaar wordt, kan deze meer in je bewustzijn komen. Als patronen belemmerend blijken, biedt systemische coaching een handvat bij het loslaten ervan. Niet enkel jij, maar het hele systeem waar je deel van uitmaakt, krijgt meer energie en gaat beter functioneren. Er komt meer stroming, grotere vitaliteit. De intrinsieke krachten van het systeem kunnen weer vrij hun werk doen.

 Klaar is Klaar

  Zodra je nieuwe inzichten je verder op weg gebracht hebben, heb je vaak geen coaching meer nodig (uiteraard kan je opteren voor verdere opvolging, naargelang wens).

  Omdat een kort traject vaak al enorme return oplevert, is systemische coaching geen dure weg.

Evolutiecoaching

In elke uitdaging zit een groeikans.”

Evolutiepsychologie kijkt zowel naar je kwaliteiten als naar je uitdagingen. Het herkennen van een rode draad in je uitdagingen, verbindt je op een diepe laag met je levensdoelen. Al is het echt niet noodzakelijk om altijd enkel op de moeilijkheden te focussen.

Ook daar waar jij floreert in je grootsheid, vind je heldere richtingaanwijzers voor je levenskeuzes. Heerlijk om te werken in verbinding met jouw stralende zelf.

Waar je actieve bewustzijn in verbinding komt met je onderbewuste patronen, worden nieuwe wegen zichtbaar. Daar ligt de sleutel tot innerlijke vervulling.

Droomanalyse

Je dromen maken een brug naar de kern van je wezen.

Beelden waarmee we ons als mens voeden, komen niet alleen uit ons wakkere leven. Onze nachtelijke dromen geven ons vaak signalen in een taal die rechtstreeks tot onze voelwereld spreekt.

Ze zijn een ingang naar een diepe laag van  ons wezen.

In onze nachtelijke dromen ontdekken we bewegingen die overeenkomen met bewegingen die we maken in ons wakkere leven. We vinden er vaak sleutels die je in je waakleven verder op weg helpen. Sleutels die precies passen op jouw slot, in net díe vorm waarin ze jou tot voeding zijn.

Hoe dichter we bij onze dromen kunnen zijn en hoe beter we de droomtaal begrijpen, hoe dichter we komen bij wat ons werkelijk bezighoudt. Droomanalyse brengt licht op onbewuste dynamieken die de leiding nemen in je leven. Wanneer je je bewust wordt van onderliggende neigingen onder je dagelijkse leefgewoonten, ontstaat er nieuwe ruimte. Daarin krijg je nieuwe bewegingsvrijheid en ontwikkel je een rijke persoonlijkheid als mens.

Opstellingen vanuit Dromen

Droombeelden geven een glimp van diepe bewegingen van je onderbewuste. Via het werken met droombeelden in opstellingen, komen nieuwe mogelijkheden aan het licht. In een opstelling ontstaat nieuwe stroming voor wat vastloopt. Ondersteunende en voedende beelden uit dromen brengen de opstelling precies op die gevoelslaag waar je een nieuwe beweging kan maken.

Net als familieopstellingen en organisatieopstellingen bieden droomopstellingen een krachtig middel voor persoonlijke groei. Je droom brengt je op precies die laag van je zijn waar jij voeding kan ontvangen. Als je een droom inbrengt voor een opstelling, nemen we eerst zorgvuldig de droombeelden waar, vervolgens kijken we naar de onderliggende beweging in de droom en verbinden we deze met wat er speelt in je dagelijks leven. In de droomopstelling worden de groepsgenoten representant (voel-anker) voor mensen/beelden uit de droom of je dagelijks leven, naargelang de thema’s die zich aandienen. Je krijgt voeling met wat je onbewust leidt in je leven. Naarmate je je hiervan meer bewust wordt, ontstaat er meer bewegingsvrijheid in je voelwereld. Zo ontwikkel je je innerlijke rijkdom. Je innerlijke kracht neemt toe.

Achtergrond

Eer je ziel

 

We kunnen lang blijven kijken naar waar onze levensstroom vastliep en willen dat het niet zo is. Daardoor loopt ze slechts verder vast. Willen we weer in de flow komen, hebben we onze basisstroming te eren. Soms wil de verstrikking goed gezien worden. Maar dan niet enkel om te worden weggewenst.

Je leven is te intelligent om je zómaar te blokkeren

Waarvoor is je verstrikking een oplossing? Wat is de functie van je probleem?

Je voelt dat er grotere krachten werkzaam zijn dan enkel wat je hoofd kan bedenken. Vele culturen en zienswijzen geven namen of verklaringen voor deze krachten. HeeleMaal Mens plakt ze niet vast in één theorie, maar erkent dat wij mensen niet louter rationele wezens zijn. Dat onze kracht niet alleen vanuit onze “mind” komt.  Als we weer bij onze oorspronkelijke stroom komen… Als we onze ziel weer erkennen, herkennen, aannemen… Als we onze essentie eren… komt er een boost aan levenskracht vrij.

Zingeving. Vervulling.

 

Problemen die niet langer bij jouw basisstroom horen, hoeven niet langer in je leven te blijven eens hun functie erkend is en ze hun rol hebben uitgespeeld. Nieuwe kracht komt vrij.

 

Problemen die wel aanwezig blijven, zijn niet langer enkel een obstakel. Ze worden een richtingaanwijzer, die je steeds meer bij jezelf brengt. Opdat je met meer diepgang jezelf voelt. Niets is meer vervullend dan te leven wie je bent.

Waar draait het om?

HeeleMaal Mens richt zich op Jou. Op wie jij Bent. Zonder oordeel. Net als je ziel. Het gaat niet om goed of slecht. Het gaat uiteindelijk ook niet over waarom. Het gaat om jouw levensstroom. Om het hervinden ervan. Het ruimte geven. Het ontplooien.

Wat heb je nodig?

Je eigen leven is je basismateriaal. Met z’n hoogtes en laagtes, worstelingen en heerlijkheden. Gebeurtenissen, verlangens en dromen. Het gaat erom hoe je ernaar kijkt.

Daarnaast ontwikkel je geleidelijk een extra zintuig. Eén dat rechtstreeks afstemt op je ziel. Puur op gevoel. Betrouwbare intuïtie.

Boor je onontgonnen krachten aan!